sản phẩm

Dung tích ( ml )

Trọng lượng ( gr )

Đường kính cổ ( mm )

Can 5 lít